يادداشت روزانه


   آلبوم تصاویر
  next prev

  

  حسابداری و مدیریت

  کلاس جبرانی مبانی سازمان و مدیریت

  استاد کاظمی 02/09/93 ساعت 8 تا 12

   
   
   


   

  ...
  » ادامه متن


  میان ترم زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

  استاد آزادی 03/09/93 ساعت کلاس

  سستاد استاد ااستاد
  ...
  » ادامه متن


  امتحانات میان ترم استاد آزادی

   پژوهش عملیاتی 02/09/93 از فصل 1 تا 4 کتاب -- ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 09/09/93 کل کتاب امتحانات در ساعت کلاس برگزار می گردد.

   
   
  &nbs ...
  » ادامه متن


  میان ترم تجارت الکترونیک 1

  استاد سرافرازی 03/09/93 ساعت 14 از 3 فصل اول کتاب

  ...
  » ادامه متن


  میان ترم مبانی سازمان و مدیریت

  استاد کاظمی 27/08/93 ساعت 930 تا پایان فصل 4 کتاب

  ...
  » ادامه متن


  میان ترم بازاریابی و مدیریت بازار

  استاد یعقوبی برای دانشجویان گروه مدیریت صنعتی 21/08/93 ساعت 10 از 5 فصل اول کتاب برگزار می گردد.

  ...
  » ادامه متن


  کلاس مدیریت منابع انسانی

  استاد کاظمی درتاریخ های 25/09/93 و 09/10/93 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.

  ...
  » ادامه متن


  امتحانات میان ترم استاد یعقوبی

  مبانی مدیریت بازرگانی  14/08/93 ساعت 10 (5 فصل اول کتاب اصول مدیریت علی رضائیان) -- مدیریت بازاریابی 21/08/93 ساعت 10 ( 5 فصل اول کتاب )

  ...
  » ادامه متن


  ادبیات

  میان ترم زبان تخصصی 2

  استاد اسماعیل جامی 11/09/93 ساعت 14

  ...
  » ادامه متن


  کلاس نظامی استاد نظری

  در روز پنجشنبه  تاریخ 15/08/93  تشکیل نمی شود جبرانی در جلسه بعدی کلاس مشخص می شود.

  ...
  » ادامه متن


  علوم اجتماعی

  میان ترم کلیات حقوق

  استاد اسماعیل زاده 04/09/93 از کل کتاب

   
   
   


   

  ...
  » ادامه متن


  امتحانات میان ترم استاد تابعی

  تاریخ 01/09/93 ساعت کلاسی دروس : کاربرد جمعیت شناسی فصول 1 و 2 -- نطریه های جامعه شناسی فصول 1 و 3 -- ارتباط جمعی تا صفحه 100 کتاب

  ...
  » ادامه متن


  کلاس جبرانی جامعه شناسی جهان سوم

  استاد قریشی شنبه 10/08/93 ساعت 1230

  ...
  » ادامه متن


  عدم تشکیل کلاس استاد عزیزی

  کلاسهای استاد عزیزی در تاریخ 15/07/93 تشکیل نمی شود جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

  ...
  » ادامه متن


  الهیات

  امتحانات میان ترم استاد توانا

  تاریخ امتحانات 04/09/93 دروس : مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 2 تا صفحه 200 کتاب ساعت 11 -- کلیات علم رجال تا صفحه 94 کتاب ساعت 11 -- تفسیر موضوعی 2 تا صفحه 129 کتاب ساعت 13 -- تفسیر ترتیبی 2 تا  سوره حج از المیزان ساعت 14

   
  » ادامه متن


  امتحانات میان ترم استاد اسماعیل زاده

  کلیات حقوق 04/09/93 صفحه 50 تا 150 کتاب -- تاریخ فقه و فقها 04/09/93 کل کتاب -- اصول فقه 1  11/09/93 تا صفحه 150 کتاب -- اصول فقه 2  18/09/93 تا صفحه 155 کتاب

   
   


  میان ترم استاد گل صنم لو

  برای امتحان میان ترم دروس اهل البیت در قرآن و حدیث و قواعد فقه 2 دانشجویان ملزم به ارائه کنفرانس در کلاس می باشند.

  ...
  » ادامه متن


  میان ترم کلام 1

  استاد نجفی توسلی 19/08/93 ساعت 10 فصول 3 و 4

  ...
  » ادامه متن


  امتحانات میان ترم استاد صفدرزاده

  تاریخ 26/08/93 : فقه تطبیقی 1 ساعت 830  حقوق تطبیقی ساعت 930 فقه 5 ساعت 10 --- تاریخ 03/09/93 : حقوق تجارت ساعت 8 آیین دادرسی کیفری ساعت 845 فقه تطبیقی 2 ساعت 845 آیین دادرسی مدنی ساعت 930 فقه 2 ساعت 11 --- تاریخ 10/09/93 فقه 4 ساعت 830 حقوق بین الملل ساعت 830 فقه 6 ساعت 9 حقوق جزا ساعت 9

  ...
  » ادامه متن


  میان ترم آشنایی با ادیان بزرگ

  استاد صالحی 21/08/93 ساعت 10 فصول 8 و 9 کتاب

  ...
  » ادامه متن


  کلاس منطق 1 و تاریخ فلسفه اسلامی 2

  استاد شهیدی به جای تاریخ 08/09/93 در تاریخ 29/08/93 در همان ساعت قبلی برگزار می گردد.

  ...
  » ادامه متن


  میان ترم حقوق ثبت

  استاد صفدرزاده 19/08/93 ساعت 930 

  ...
  » ادامه متن


  کلاس کلام 1 استاد نجفی توسلی

  در تاریخ های 17/08/93 و 24/08/93 و 08/09/93  ساعت 12 تا 16 در کلاس 202 تشکیل می شود.

  ...
  » ادامه متن


  امتحانات میان ترم استاد برات زاده

  مبانی نقد و فهم حدیث تا آخر فصل 4 صفحه 103 -- آشنایی با علوم قرآن و حدیث تا صفحه 102 کتاب آموزش علوم قرآنی -- تفسیر ترتیبی 4 (سوره رحمن و 54 آیه اول سوره واقعه ) تمامی امتحانات در تاریخ و ساعت کلاس برگزار می گردد.

  ...
  » ادامه متن


  میان ترم زبان تخصصی 2

  استاد صالحی 07/08/93 برگزار می گردد.

  ...
  » ادامه متن


  امتحانات میان ترم استاد توانا

  علوم قرآنی 2 تا صفحه 285 کتاب (اعجاز قرآن) ساعت 10 -- علوم قرآنی 4 مبحث نسخ تا ابتدای حدیث 11 ساعت 12 -- تاریخ تفسیر 1 تا صفحه 112 کتاب ساعت 14 -- تاریخ تفسیر 2 تا صفحه 313 کتاب ساعت 1530 تاریخ تمامی امتحانات 19/08/93 می باشد.

  ...
  » ادامه متن


  عدم تشکیل کلاس

  کلاسهای استاد باخدارودی در تاریخ 08/07/93 تشکیل نمی شود جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

  ...
  » ادامه متن


  جغرافیا

  میان ترم مخاطرات محیطی

  استاد دامن پاک 04/09/93 ساعت 12 از 4 فصل اول کتاب

  ...
  » ادامه متن


  دریافت فایل امتحانات میان ترم بصورت یکجا

  جهت دریافت فایل کلیک کنید ...

  ...
  » ادامه متن


  عدم تشکیل کلاس

  تمامی  کلاسهای استاد تکلو فردا 11/08/93 تشکیل نمی شود جبرانی متعاقبا اعلام می شود/.

  ...
  » ادامه متن
  تغییرات کلاسهای استاد زوری

  جغرافیای سیاسی ایران در تاریخ های 3/08/93 و 17/08/93 و 01/09/93 ساعت 10 الی 12 برگزار می شود. کاربرد آمار در برنامه ریزی شهری در تاریخ های 03/08/93 و 17/08/93 و 01/09/93 ساعت 8 الی 10 برگزار می شود .  آمار احتمالات در تاریخ های 03/08/93 و 17/08/93 و 01/09/93 ساعت 12 الی 14 و در تاریخ 15/09/93 ساعت 8 الی 12 برگزار می شود.

  ...
  » ادامه متن
  عدم تشکیل کلاس

  کلاسهای استاد دامن پاک در تاریخ 08/07/93 تشکیل نمی شود جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

  ...
  » ادامه متن

  کامپیوتر و IT

  ریاضی

  زمین شناسی

  کشاورزی

  کلاس درس میوه های گرمسیری

  استاد نستری از روزهای یکشنبه به روزهای سه شنبه ساعت 8 الی 12 منتقل شد . امتحان میان ترم 25/09/93 ساعت کلاس

  ...
  » ادامه متن
  میان ترم درس طرح آزمایشات کشاورزی

  استاد نستری 01/09/93 ساعت کلاس

  ...
  » ادامه متن
  میان ترم زراعت غلات

  استاد عزت احمدی 29/08/93 ساعت 8 الی 10 فصول 1 - 5 کتاب

  ...
  » ادامه متن

  روانشناسی

  امتحانات میان ترم استاد حمیدتیموری

  روانشناسی جنایی 20/09/93 ساعت 10 تا آخر فصل 5 کتاب -- روانشناسی مدیریت 20/09/93 ساعت 8 تا صفحه 140 کتاب

   
   
   
  ...
  » ادامه متن
  امتحانات میان ترم استاد نجفی توسلی

  معرفت شناسی 19/09/93 ساعت 8 فصول 4 تا 8 -- انسان از دیدگاه اسلام فصول 4 و 5 ساعت 8 -- کلیات فلسفه بخش 3 و 4 ساعت 12

  ...
  » ادامه متن
  امتحانات میان ترم استاد رهنما

  تاريخچه و مكاتب روانشناسي 15/09/93 ساعت 14 (تا پايان فصل 4) -- روانشناسي مرضي كودك 08/09/93 ساعت 12 (تا پايان فصل 6) -- فيزيولوژي اعصاب و غدد 15/09/93 ساعت 12 (تا پايان فصل 7) -- مقدمات روانشناسي سلامت 5/09/93 ساعت14 (تا پايان فصل 5)

  ...
  » ادامه متن
  کلاسهای جبرانی استاد رهنما

   درس تاريخچه و مكاتب روانشناسي 19/08/93 ساعت 16-12 و 01/09/93 ساعت 16-14 -- درس روانشناسي مرضي كودك تاريخ 01/09/93 ساعت 14-12 و 06/09/93 ساعت 12-8

  ...
  » ادامه متن
  میان ترم استاد قالیباف

  درس روانسنجی تاریخ 05/09/93 ساعت 14

  ...
  » ادامه متن
  کلاس استاد نجفی توسلی

  در تاریخ 20/08/93 تشکیل نمی شود جبرانی در تاریخ 21/08/93 همان ساعت برگزار می گردد.

  ...
  » ادامه متن
  امتحانات میان ترم استاد ایوبی

  روانشناسی فیزیولوژی (فصول 1و2و6و7 ) ساعت 8 -- آسیب شناسی اجتماعی (4 فصل اول کتاب ) ساعت 10 -- مددکاری اجتماعی ( فصول 1و2 ) ساعت 12 تاریخ تمامی امتحانات 08/08/93 می باشد.

  ...
  » ادامه متن
  ساعات حضور درس پايان نامه استاد شخمگر

  تاريخ هاي 28/07/93- 05/08/93- 18/08/93- 19/08/93- 25/08/93- 03/09/93- 23/09/93- 24/09/93- 25/09/93 ساعت 14-12

  ...
  » ادامه متن
  ساعات حضور اساتيد درس پايان نامه 2
  استاد رضوي دوشنبه هر هفته ساعت 16-14 (ساختمان فاز سه فرهنگيان) -- استاد رهنما يكشنبه هر هفته ساعت 16-14 (ساختمان فاز سه فرهنگيان)
   
  ...
  » ادامه متن
  ساعات حضور اساتيد درس پايان نامه 1
  استاد يوسفي چهارشنبه هر هفته ساعت 10-8 -- استاد ايوبي پنج شنبه هر هفته ساعت 14-8 -- استاد حميد تيموري پنج شنبه هر هفته ساعت 14-12 -- استاد زحمتكش چهارشنبه هر هفته ساعت 16-14
   
  ...
  » ادامه متن
  برنامه كلاسي مقدمات روانشناسي سلامت استاد رهنما
  تاريخ 27/08/93 – 25/09/93 ساعت 16-14 كلاس 205 -- تاريخ 18/08/93 – 25/08/93 ساعت 16-14 كلاس 103
   
  ...
  » ادامه متن
  كلاسهاي استاد غلامي

  كلاسهاي استاد غلامي از شنبه به دوشنبه (كلاس 301) انتقال يافت.

  ...
  » ادامه متن

  حقوق

  امتحانات میان ترم استاد اسماعیل زاده

  متون فقه 3  04/09/93 تا صفحه 130 کتاب -- متون فقه 4  18/09/93 تا اول قصاص -- قواعد فقه 1  11/09/93 تا اول قاعده اتلاف

   
   
   


  ...
  » ادامه متن

  کلاس متون حقوقی 1

  استاد محمدی در تاریخ 28 آبان برگذار نمیشود و جبرانی در تاریخ 19 آذر از ساعت 12 تا 16 برگذار میشود.

  ...
  » ادامه متن
  امتحانات میان ترم استاد صفدرزاده

  تاریخ 26/08/93  اصول فقه ساعت 830 متون فقه 1 ساعت 11

  ...
  » ادامه متن
  امتحانات میان ترم استاد رنجبر

  حقوق اداری 2 تاریخ 25/08/93 ساعت 14 -- مدنی 3 تاریخ 02/09/93 ساعت 14 -- مدنی 5 تاریخ 10/09/93 ساعت 8 -- آئین دادرسی مدنی 1 تاریخ 16/09/93 ساعت 12 -- آئین دادرسی مدنی 2 تاریخ 24/09/93 ساعت 12

  ...
  » ادامه متن
  کلاسهای جدید استاد احمدی آهنگرانی

  حقوق جزای عمومی 3 ( 15/08/93  و 22/08/93 ساعت 10 تا 12 و 15/09/93 و 18/09/93 ساعت 12 تا 16 ) -- حقوق جزای اختصاصی 2 ( 15/08/93 و 22/08/93 ساعت 12 تا 14 و 16/09/93 و 25/09/93 ساعت 12 تا 16 ) -- جرم شناسی ( 13/09/93 ساعت 10 تا 12 و 20/09/93 و 26/09/93 ساعت 10 تا 14 )

  ...
  » ادامه متن
  حقوق بین الملل عمومی 2

  استاد محمدی در تاریخ 05/09/93 و 12/09/93 تشکیل نمی گردد جبرانی آن در اطلاعیه های قبلی روی سایت اعلام شده است جلسه آخر در تاریخ 19/09/93 برگزار می گردد.

  ...
  » ادامه متن
  کلاسهای استاد احمدی آهنگرانی

  در تاریخ های 4 و 5 آذر ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی آن به شرح زیر 23/09/93 جزای عمومی 1 ساعت 10 تا 12 و مقدمه علم حقوق ساعت 12 تا 14 --- 24/09/93 حقوق جزای اختصاصی 1 ساعت 10 تا 12 و آیین دادرسی کیفری 1 ساعت 12 تا 14

  ...
  » ادامه متن
  کلاسهای استاد احمدی آهنگرانی

  در تاریخ های 27 و 28 آبان ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی آن به شرح زیر 17/09/93 جزای عمومی 1 ساعت 10 تا 12 و مقدمه علم حقوق ساعت 12 تا 14 -- 19/09/93 حقوق جزای اختصاصی 1 ساعت 10 تا 12 و آیین دادرسی کیفری 1 ساعت 12 تا 14

  ...
  » ادامه متن
  جابجایی کلاسهای استاد آگاه

  تمامی کلاسهای استاد آگاه با استاد احمدی آهنگرانی برگزار می گردد تاریخ کلاسهای متعاقبا اعلامی می گردد.

  ...
  » ادامه متن
  میان ترم حقوق بین الملل عمومی 2

  استاد محمدی 14/08/93 ساعت 12 الی 14 ( بخش حقوق دریاها و حقوق هوا و فضا از صفحه 280 تا 386 ) که امتحان و جبرانی کلاس تاریخ 12/09/93 می باشد.

  ...
  » ادامه متن
  کلاس جبرانی استاد محمدی

  حقوق بین الملل عمومی 1 ساعت 2 تا 16 چهارشنبه 7 آبان -- حقوق بین الملل عمومی 2 ساعت 12 تا 14 چهارشنبه 07/08/93 که جبرانی تاریخ 12/09/93  می باشد.

  ...
  » ادامه متن
  امتحان میان ترم حقوق بین الملل عمومی 1

  استاد محمدی 7ساعت 12 تا 14 چهارشنبه 7 آبان، از صفحه 73 تا صفحه 197

  ...
  » ادامه متن
  کلاس جبرانی متون حقوقی 1

  استاد محمدی ساعت 10 تا 12 چهارشنبه 7 آبان، و امتحان میان ترم در همان تاریخ  از فصهای 19و20و21و22

  ...
  » ادامه متن
  کلاس جبرانی حقوق اساسی 1

  استاد محمدی ساعت 8 تا 10 چهارشنبه 7 آبان، و امتحان میان ترم در همان تاریخ از فصلهای 1و2و3و4

  ...
  » ادامه متن
  کلاس جبرانی حقوق بین الملل عمومی 2

  استاد محمدی در تاریخ 30/07/93 ساعت 14 الی 16 تشکیل می شود این کلاس جبرانی تاریخ 05/09/93 می باشد.

  ...
  » ادامه متن
  کلاس حقوق بین الملل عمومی 2

  اولین جلسه کلاس حقوق بین الملل عمومی 2 استاد محمدی در تاریخ 23/07/93 ساعت 14 الی 16 در کلاس 204 برگزار می گردد این کلاس جبرانی کلاس 05/09/93 می باشد.

  ...
  » ادامه متن

  مترجمی زبان

  کلیه رشته ها

  میان ترم زبان عمومی

  استاد آزادی 03/09/93 ساعت کلاس

  استاد آزادی 03/09/93 ساعت کلاسی
   
   


   

  ...
  » ادامه متن
  میان ترم زبان عمومی

  استاد اسماعیل جامی 18/09/93 ساعت 8 الی 10 و ساعت 10 الی 12 

  ...
  » ادامه متن